REGULAMIN OBIEKTU "WDZYDZKI RAJ"

 1. Pobyt na terenie obiektu Wdzydzki Raj jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu. Obiekt Wdzydzki Raj jest własnością prywatną.

 2. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 12.00. Osoby z rezerwacją, wjeżdżające na teren obiektu są zobowiązane do dokonania meldunku oraz uiszczenia opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem niezwłocznie po przybyciu.

 3. Ewentualny pobyt osób zaproszonych/niezameldowanych należy uzgodnić wcześniej telefonicznie pod nr  tel. 698629954, a po uzyskaniu zgody uiścić opłatę wg cennika niezwłocznie po ich przybyciu. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22.00 i na odpowiedzialność osób zapraszających. Zabrania się wjazdu pojazdów osób zaproszonych/niezameldowanych bez uzyskania zgody.

 4. Wjeżdżając na teren obiektu prosimy ograniczyć prędkość do minimum i zachować szczególną ostrożność. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonym miejscu. Parking jest niestrzeżony.

 5. Na terenie obiektów noclegowych obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu ze zwierzętami. W drodze wyjątku może zostać udzielona zgoda na pobyt zwierząt wyłącznie na terenie campingu pod warunkiem zachowania czystości oraz zapewnienia im właściwej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju innym.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 8.00 rano. Prosimy o poszanowanie spokoju wypoczynku wszystkich Gości. Wszelkie niedogodności prosimy zgłaszać telefonicznie.

 7. Osoby przebywające na terenie obiektu Wdzydzki Raj zobowiązani są do zachowywania porządku. Śmieci i niedopałki papierosów należy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego wyznaczonych. Zabronione jest wyrzucanie śmieci elektronicznych, wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz popiołu z grilla.

 8. Na terenie obiektu jest miesjce wyznaczone do palenia ogniska z zachowaniem należytej ostrożności. Popiół z grilla prosimy wyrzucać wyłącznie w miejscu przeznaczonym na ognisko.

 9. Zabrania się wycinania, łamania gałęzi oraz niszczenia drzew i innej roślinności.

 10. Zabrania się plażowania na pomostach jachtowych oraz kąpieli w przystani jachtowej.

 11. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej oraz użyczania przyczep, jachtów innym osobom niż zameldowane.

 12. Wdzydzki Raj nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody powstałe podczas cumowania jachtów, parkowania pojazdów lub przyczep campingowych oraz za prywatne rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 13. Dzieci zawsze powinny znajdować się pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych.

 14. Obiekt nie posiada kąpieliska. Kąpiel wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 15. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu dla osób zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu obiektu osób nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Gości obiektu Wdzydzki Raj jest firma Dreamer NIP: 593-100-06-31 z siedzibą Straszyn, ul. Spokojna 2. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.

 2. Wysyłając zapytanie i/lub dokonując rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie lub przez e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby rezerwacji przez Administratora. Jednocześnie oświadczają Państwo, iż zapoznali się z Polityką Prywatności dotyczącą prawa dostępu do treści Państwa danych i możliwości ich poprawiania.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nizbędne w celu wykonania usługi. Państwa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilno-prawnych Administratora lub Gościa, w zależności od tego które nastąpi później.

Przystań: WDZYDZKI RAJ, Wdzydze Tucholskie - m. Lipa; tel. kom.: 698-629-954, 603-879-961, 601-436-714, fax: 58 682-00-96,
www.wdzydzkiraj.pl, e-mail: dreamer.wg@gmail.com
Kaszuby

Jachty - Czartery Jachty - Czartery - Wdzydze - Przystań - Noclegi - Apartamenty - Tawerna

copyright © Przystań Wdzydzki Raj 2011

projekt i wykonanie strony ascomi.pl
projektowanie i tworzenie stron www